Registrace do katalogů

K úspěšné cestě registrace do katalogů nám musíte poskytnout adresu vašeho webu. Dále je nutné a nezbytné zvolit si titulek webu, který by měl obsahovat maximálně padesát znaků. Neméně důležitým údajem je popis Vašeho webu, který je dobré popsat od 151 do 199 znaků!
Registrace do katalogů by nebyla možná a zcela dokonalá bez klíčových slov. Zvolte si jich maximálně pět! Dobře si rozmyslete, jaká klíčová slova zvolíte, závisí na nich Váš úspěch! Doporučujeme vybrat slova, která dobře vystihují Vaši firmu anebo nabízené produkty!

Adresa a jiná spojení

Pro registrace do katalogů je také nepostradatelný údaj email, který bude neustále používán. Budeme jej používat a zasílat na něj emaily z naší strany, které budou potvrzující. A poslední prioritou jsou fakturační údaje, které jsou samozřejmostí!